Ser ni meningen i ert arbete?

    Utbildning
    Följande utbildningar finns
     
  Säljutbildning med Psykogeometriska figurer
  Säljutbildning i försäkringar med
Säljspelet Spegla Livet
  Access, Excel och Word
    Läs mer klicka på ett äpple!

Det är den enskilda människans inställning till sitt arbete som avgör vilket resultat det blir i företaget.
Var och en måste hitta sin egen motivation. Det förutsätter att man lär känna sig själv.
Våra kurser är ett steg i den riktningen, när man lär känna sig själv, får man lättare att förstå sina medmänniskor.
Detta leder till ett behagligare klimat på arbetsplatsen och en ökad försäljning till kunderna.
Vi arbetar med kompetensutveckling med stöd från ESF och Växtkraft Mål 3.

Läs mer
hur ditt företag kan få stöd.