Produktion

En av de viktigaste uppgifterna för varje produktionsledare är
att finna "flaskhalsen"
Kom överens om hur "flaskhalsen" ska utnyttjas
Inför flödestänkande för ökad kundorientering
Öka genomflödet
Utveckla underleverantörerna Läs mer
Gör noggranna Köpa/Tillverkakalkyler
Minska lagret
Bilda team mellan konstruktion och produktion
Gör värdeanalys på produkterna
Läs mer

Detta är några av de punkter som ert företag kan använda när ni vill höja er produktion och
minska ledtider och priser
Införandet av dessa punkter ger ofta en dramatisk effekt på kort tid, varje punkt i sig kan
leda till en förbättring med minst 10%
Tänk vilken kapacitetsförbättring detta kan leda till, utan att för den skull människorna i
organisationen måste arbeta hårdare, utan att lägga ut produktionen till låglöneländer.

Det låter kanske för bra, men har du råd att låta bli? Vi på Conicom kan på ett enkelt sätt
hjälpa er att nå framgång.

Vägen till målet är en process av ständig förbättring!

Till sidan för konsulttjänster