CONICOM AB

Företaget som snabbt anpassar sig
till nya situationer och finner
lösningar på problem..

Vi har ett brett perspektiv och ett antal
baskunskaper i många ämnen, vilket gör att vi
inte bara kan utföra en mängd olika arbeten,
utan framför allt har större möjligheter att
komma på de nödvändiga kreativa lösningarna.