Konsulting

Följande erfarenhet finns

Produktionsoptimering Läs mer
• Projektledning
• Företagsledning tillverkningsindustrin
• Teknikutveckling