Konstruktion

   

Infrysningsindustrin
Arbete på Frigoscandia Contracting´s utvecklingsavdelning,
resulterade i en PelloFreeze med en kapacitet på 2000kg/h
av halvflytande livsmedel tex spenat.
Marknaden för en mindre och enklare variant av infrysning
av flytande och halvflytande livsmedel växer.
Därför har vi tagit fram en ny idé för en mindre frys.
Rökgasrening se utdrag från kundtidning Ladda ner 1 sida av kundtidningen pdf
Vattenreningsindustrin
En viktig parameter i ett reningsverk är driftskostnader.
Med stigande energipris måste energiåtgången minimeras.
Kompressorerna för luftning står för en stor del av driftskostnaden.
Läs vidare hur man kan minimera energiåtgången.
Ladda ner ett utdrag från Rexroth´s kundtidning.

  Pelletsfrys för infrysning av 500 kg/timme
Ladda ner 2 sidor utdrag av kundtidningen Svenska
Download 2 pages from the Magazine drive & control English
Download 2 pages from the Magazine drive & control Deutsch
Download 2 pages from the Magazine drive & control
France
Har du inget program för att öppna pdf-filer kan du få det här Acrobat

Vid alla konstruktionsarbeten förekommer omvandling av olika enheter. Tex. hur mycket är 15 m/s uttryckt i km/tim? Svaret är 54 km/tim.
Nedan kan du ladda hem ett mycket behändigt omvandlingsprogram, som heter Convert (BILD) och omvandlar det mesta!!!
Klicka på ikonen om du vill ladda hem programmet.
Ladda ner convert 157 kb (tar några sekunder) Zip-fil. Har du inte Zip-uppackningsprogram kan du få det här WinZip