Företaget startades 1988.
Design och konstruktion ligger i våra gener.
Design och konstruktion av fyra pilotanläggningar till Va-Ingenjörerna AB
för biologisk rening av avloppsvatten hos skogsindustrin.
Där har våra idéer och system för noggrant kontrollerat luftflöde och ökning
av torrhalten i biologiskt slam har gett uppdragsgivaren fördelar på marknaden.

Efter arbete på Frigoscandias utvecklingsavdelng med konstruktion av en sk Pellofrys
som fryser in halvflytande produkter som tex spenat, grädde och såser kom idén
att marknaden för en mindre och enklare variant för infrysning av flytande och
halvflytande livsmedel.
Därför har vi tagit fram en ny idé för en mindre frys.